نام شریف آن بزرگوار فاطمه و مشهور ترین لقب آن حضرت معصومه است. پدر بزرگوارش امام هفتم شیعیان حضرت موسی بن جعفر (ع) و مادر مکرمه اش حضرت نجمه خاتون (س) است. آن بانو مادر امام هشتم نیز هست.

ولادت آن حضرت در روز اول ذیقعده سال 173 هجری قمری در مدینه واقع شده است.دیری نپایید که در همان سنین کودکی مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامی خود در حبس هارون در شهر بغداد شد. لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش حضرت علی بن موسی الرضا (ع) قرار گرفت.

امام رضا (ع) و لقب معصومه

حضرت فاطمه معصومه (ع)  بانویی بهشتی غرق در عبادت و نیایش پیراسته از زشتی ها و شبنم معطر آفرینش است. شاید یکی از دلایل معصومه نامیدن این بانو آن باشد که عصمت مادرش حضرت زهرا (س) در او تجلی یافته است. بر اساس پاره ای از روایات این لقب از سوی امام رضا (ع) به این بانوی والا مقام اسلام داده شده است.

حضرت معصومه (س) در زبان  دانشمندان و فقیهان گران قدر شیعه به لقب کریمه اهل بیت یاد می شود.از میان بانوان اهل بیت این نام زیبا تنها به آن حضرت اختصاص یافته است.

بین حضرت معصومه و امام رضا (ع) عواطف سرشار و محبت شگفت انگیزی بود که قلم از ترسیم آن عاجز است. در یکی از معجزات امام کاظم که حضرت معصومه نیز نقشی دارد هنگامی که نصرانی از او می پرسد شما که هستید؟ می فرماید : من معصومه خواهر امام رضا (ع) هستم. این تعبیر از محبت سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش امام رضا (ع) و نیز از مباهات ایشان به این خواهر –برادری سرچشمه می گیرد.

مظهر فضائل

امام صادق ع) در این باره می فرمایند : آگاه باشید که برای خدا حرمی است و آن مکه است. و برای پیامبر خدا حرمی است و آن مدینه است و برای امیر مومنان حرمی است و آن کوفه است. بدانید که حرم من و فرزندانم بعد از من قم است. آگاه باشید که قم کوفه کوچک ماست.بدانید بهشت هشت دروازه دارد که سه تای آن ها به سوی قم است.بانویی از فرزندان من به نام فاطمه دختر موسی در آن جا رحلت می کند که با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند.

ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) افتخار ایرانیان بر همه مسلمانان مبارک باد